نحوه افزایش اندازه پیاز

۵ فروردین ۱۳۹۸ توسط واحد آموزش (بروزرسانی: )

تراکم کاشت یک عامل بسیار مهم در تعیین اندازه و درشتی محصول پیاز خوراکی است. با این حال، تغذیه خوب محصول در کاشت محصولی با قطر دلخواه به کشاورزان کمک می‌کند. نیتروژن، فسفر و گوگرد سه عنصر ضروری برای برداشت محصولی با قطر پیاز مناسب هستند.

نیتروژن، افزایش دهنده سطح برگ و قطر پیاز

تأمین نیتروژن کافی برای تغذیه محصول یک نکته مهم در تعیین اندازه پیاز است. نیتروژن به برگ‌زایی محصول کمک می‌کند؛ بنابراین، با تأمین نیتروژن کافی تعداد فلس‌های پیاز و در نتیجه، قطر محصول پیاز برداشت شده افزایش می‌یابد.

تأثیر میزان نیتروژن و جایگذاری درست بر درشتی محصول پیاز

تأثیر میزان نیتروژن و جایگذاری درست بر درشتی محصول پیاز

پیاز خوراکی محصولی با ریشه سطحی و ریشه‌های نازک است، بنابراین، روش مرسوم برای تحقق جذب حداکثری مواد از طریق ریشه‌ها استفاده از تجهیزات N بخشی است. پیش‌تر این نکته ثابت شده است که تأثیر جایگذاری درست از تأثیر تنک کردن و کاهش تراکم کشت بیشتر است.

کلسیم نیترات، غنی‌ترین منبع نیتروژن

تأثیر کلسیم نیترات بر درشتی محصول پیاز

نتایج آزمایش‌های انجام شده روی کلسیم نیترات حاکی از آن است که این ماده بیشترین تأثیر را در افزایش محصول دارد و لذا، مؤثرترین فرمول برای افزایش ابعاد محصول پیاز است.

فسفر، فراهم کننده شرایط افزایش ابعاد پیاز

وجود فسفر کافی برای متعادل‌سازی اتلاف ذخیره‌سازی ناشی از مصارف بالا N ضروری است. با استفاده از فسفر و نیتروژن زیاد می‌توان یک کشت پرمحصول را تضمین کرد، اما کیفیت محصول اندکی کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از آزمایش با کلسیم نیترات حاکی از آن است که این روش مؤثرترین شکل تزریق نیتروژن برای افزایش میزان محصول و اندازه آن است.

تأثیر فسفر بر درشتی و وزن محصول پیاز

کمبود پتاسیم، کاهش دهنده میزان محصول پیاز

واکنش پیازها نسبت به پتاسیم مناسب است، چنانچه تأمین پتاسیم با محدودیت روبرو باشد، میزان محصول کاهش می‌یابد اما با وجود پتاسیم امکان استفاده بهتر از نیتروژن فراهم می‌شود.

تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر محصول پیاز

گوگرد، عامل استفاده بهینه از نیتروژن

در کنار نیتروژن، گوگرد نیز یک عنصر ضروری از پروتئین‌هاست، بدون گوگرد کافی گیاه قادر به استفاده مطلوب از نیتروژن نیست. با این حال، هنگام استفاده از دوز بالا (به خصوص در خاک‌های غنی از گوگرد) باید دقت کافی را مبذول داشت؛ زیرا ممکن است اثر مخربی بر محصول داشته باشد. افزون بر این، میزان گوگرد بر افزایش میزان اسید پیورویک و تندی پیاز (یکی از مشخصه‌های کیفی کلیدی) نیز مؤثر است.

تأثیر گوگرد بر درشتی محصول پیاز

این مطلب چقدر مفید بود؟

3,6 از 5 (15 رای)

بازگشت به وبلاگ

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 7 و 2 را با هم جمع نمایید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 1 و 7 برابر است با؟